Hvad kræves der af dig, når du er vejleder for UVU?

Kommunikation via mail

For at blive vejleder hos UVU skal du være i gang med en videregående uddannelse eller være færdig med selvsamme. Det er vigtigt at understrege, at vejledere hos UVU naturligvis har tavshedspligt.

Du skal vejlede de rådssøgende via e-mail, dvs. at du ikke mødes med personen ansigt til ansigt og heller ikke taler med personen over telefon. En undtagelse er dog, hvis du som frivillig melder dig til at være til rådighed på de forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor UVU har indgået samarbejde med Studievalg. Dette betyder, at der én gang månedligt er mulighed for personlig vejledning af frivillige vejledere fra UVU både i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

Faglig og personlig sparring

Som vejleder skal du være professionel, tålmodig og forstående over for den rådssøgende. Det er et krav, at du er politisk neutral, når du er i kontakt med en rådssøgende. Ligeledes skal du, uanset baggrund, hjælpe og vejlede alle nationaliteter med glæde.

Som vejleder skal du kunne formidle dine erfaringer og oplevelser i forbindelse med dit studie i vejledningen af de rådssøgende. Det kan være alt fra basal information om, hvordan studiet er, hvor meget det kræver af en, hvilke fag der er, hvordan eksaminerne er struktureret, hvordan studiemiljøet er, hvilke administrerende ansatte der er behjælpsomme, hvad de forskellige undervisere kræver af en osv. Derudover kan der være andre spørgsmål, der ikke altid relaterer sig til det konkrete studium. Det kan f.eks. være spørgsmål omkring alternative måder, hvorpå man kan blive optaget på et studium, hvordan man finder en bolig, hvordan man overvinder kulturelle barrierer i forhold til familien, f.eks. i forbindelse med at flytte hjemmefra eller hvis man skal overbevise familien om et studievalg og legitimere selvsamme m.v.

Brug vores samarbejdspartnere

Desuden er det vigtigt, at du laver research og/eller kontakter de rette folk, hvis du modtager spørgsmål eller problemstillinger, du ikke føler dig rustet til at svare på, således at den rådssøgende modtager så fyldestgørende et svar som muligt.

Hvis du bliver stillet et spørgsmål, du ikke føler, du kan svare på, beder vi dig derfor kontakte enten Studievalg Østjylland, Studievalg Fyn eller Studievalg Sjælland (alt afhængig af, hvor den rådssøgende vil studere) for at få hjælp til at besvare spørgsmålet eller for at henvise den rådssøgende direkte til dem.

Det er utroligt vigtigt, at du yder den bedste service samt præsenterer den rådssøgende for korrekte oplysninger og fakta – og på den måde repræsenterer UVU med stolthed.

Tidsmæssigt omfang

Derudover skal man som vejleder hos UVU være indstillet på at sætte den fornødne tid af til den frivillige vejledning. Det vil sige, at du bør besvare e-mails inden for 48 timer og generelt stå til rådighed. Det eksakte timetal vil selvfølgelig variere alt afhængig af, hvor mange, der kontakter dig, og hvor omfattende spørgsmålene fra rådssøgeren er.

Ansøgning

Hvis du ønsker at blive vejleder hos UVU, skal du bare udfylde dette skema