Om UVU

Udlændinge Vejleder Udlændinge er et projekt, som har til formål at inspirere unge til at uddanne sig. Vores frivillige vejledere bruger egne historier og erfaringer til at rådgive unge imod drømmestudiet.

Ofte kan det være lettere at henvende sig til en, som forstår og kender de spørhg . Derudover har vores frivillige på forhånd stiftet bekendtskab med nogle af de udfordringer, man møder på sin vej imod drømmestudiet. Dernæst kan der i forbindelse med studievalg også være behov for at stille spørgsmål af mere kulturel karakter, der kan opstå som følge af etniske forskelligheder. Dette er en helt afgørende forskel på UVU og andre studievejledninger, idet UVU ikke kun vejleder om konkrete uddannelser, men også om kulturelle spørgsmål relateret hertil.

Når vi taler om unge med etnisk minoritetsbaggrund, referer vi i denne projektsammenhæng til personer, som enten er indvandret, familiesammenført eller flygtet hertil fra et ikke-vestligt land, herunder også efterkommere af flygtninge og indvandrere. Der er altså tale om
tilhørsforhold til forskellige etniske grupper eller nationaliteter.

Vil du vide mere om en bestemt uddannelse? Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge? Så har du alle tiders chance for at blive klogere, hvis du kontakter en af UVU's vejledere. UVU's vejledere står klar til at fortælle dig en masse om alle aspekter inden for deres respektive uddannelser – om alt fra faglige spørgsmål til studiemiljøet. Spørg løs!

Photo by UVU