Bestyrelsen i UVU

 

 

 

Asia Ali

Bestyrelsesformand

Tlf.: 60 22 32 68
mail: asia.a@uvu.dk

Jeg har en bachelor i Engelsk & Internationale Studier fra Aalborg Universitet, og en kandidat i Tværkulturelle Studier fra Københavns Universitet. Mit fokus har været på minoritetsstudier, og jeg er især interesseret i samfundsmæssige og tværkulturelle problemstillinger; herunder integration. Jeg er bestyrelsesformand hos UVU fordi jeg mener, at vi unge spiller en afgørende rolle for at integrationen kan lykkes. Jeg mener at uddannelse er en vigtig brik i det overordnede puslespil, og ønsker, at vi skal forsætte den positive udvikling.

Jeg gik selv på en folkeskole i et socialbelastet område, som var fuld af elever med anden etnisk baggrund. Dog var vi kun få der endte i gymnasiet. Selvom jeg ikke tog min uddannelse seriøst, valgte jeg alligevel at starte på universitetet efter min studentereksamen. Jeg var overbevidst om, at jeg før eller siden ville droppe ud, men universitetet virkede alligevel som den naturlige vej at gå. Til min store overraskelse forelskede mig i mit fag og den akademiske verden, og er ikke i tvivl om, at det var den bedste beslutning. Jeg anser uddannelse som mere end bare jagten på en titel; det er en dannelsesproces, som jeg ikke synes nogen skal snydes for. Igennem mit studie har jeg haft muligheden for at opleve verdenen, og for at udfordre og udfolde mig selv personligt, fagligt og socialt. Når man finder et fag man brænder for, og når i mål, findes der ikke noget bedre. Denne følelse ønsker jeg at alle unge skal opleve, og vil igennem UVU arbejde hen imod denne vision.


Reham Breko

Næstforkvinde

Tlf.: 28 71 84 88
mail: reham.b@uvu.dk

Jeg er 26 år og er til daglig HR Business Partner ved e-conomic. Jeg har læst spansk filologi og har en Master grad i HR ledelse og er nu ved at færdiggøre endnu en master grad i international business og trade management. Jeg var god til at gennemskue uddannelsessystemet og havde et udvekslingssemester i Valencia og tog senere min HR uddannelse i Madrid og er nu i gang med min master i Barcelona – de muligheder vil jeg gerne være med til at give til andre unge gennem mit arbejde ved UVU. Jeg er gået med til at starte ved UVU fordi jeg ser, at alle lever deres drøm.

Jeg tror på, drømme kan frigøre mennesker og gøre verden til et bedste sted og jeg tror på, at uddannelse er kernen til at få drømme til at gå i opfyldelse. Min drøm er, at alle mennesker finder ud af hvad de drømmer om og kæmper for at komme i mål. Jeg vil gerne skabe rammerne for, at det kan lade sig gøre i praksis gennem rådgivning, hjælp, mentoring, rollemodeller og udfordring. Det er vigtigt for mig at danskere med en anden etnisk baggrund kommer i uddannelse og aktivt deltager i samfundet. Jeg vil gerne bryde alle traditioner og normer som hæmmer unge til at tage en uddannelse. Jeg vil gerne minde og genminde unge om at uddannelsen er det stærkeste våben.


Afrah Al-Lami

Kommunikationsansvarlig

Tlf.: 28 79 48 68
mail: afrah.a@uvu.dk

Jeg har en Bachelor i Designkultur og Økonomi og er lige nu i gang med min kandidat i Visuel Kultur på Københavns Universitet. Mit mål med UVU er at styrke og inspirere de unge, som søger vejledning gennem UVU, til at vælge den uddannelse de selv er interesseret i. Unge med anden etnisk baggrund har i nogle tilfælde tendens til blive udfordret i, at vælge hvilke uddannelsesretning de skal gå. Det ses ofte at mange af de unges valg af uddannelse bliver farvet af familie eller deres omgangskreds, derfor mener jeg at det er vigtigt at de unge får mulighed for at få den vejledning som de har behov for. Her vil jeg pointere vigtigheden i, at de unge har mulighed for et alternativt vejledningsmetode, som er skræddersyet for den enkelte. Den vejledningsmetode som UVU gøre brug af er unik, idet den enkelte rådssøgende selv har mulighed for, at vælge den vejleder der ønskes.

UVU tilbyder mere en blot fagligt uddannelsesrelateret hjælp, vejlederene kan dele deres egne erfaringer, som de selv stod over for da de skulle vælge uddannelse og dette kan, i fleste tilfælde, ikke findes hos andre studievejleder. Det vigtigste er at de unge, igennem UVU, får hjælp til at løse de udfordringer som de står over for og bliver vejledet i den retning som de selv ønsker. Her finder jeg organisationen særdeles fremstående i forhold til at fremme og udvikle de unge både fagligt og personligt og ser derfor UVUs position som stærk og enestående.


Tine Billekop Reinert

Kasserer

Tlf.: 23 47 19 21
mail: tine.r@uvu.dk

Jeg har færdiggjort min Bachelor i Peace & Conflict Studies på Malmö Universitet og arbejder i mellemtiden som lærer indtil jeg starter på min kandidat. Ved siden af studie og arbejde har jeg været frivillig og bestyrelsesmedlem i UVU siden 2013.

Grunden til at jeg startede i UVU er fordi jeg selv har haft et behov som ung til at blive vejledt af unge under uddannelse der kunne give mig ægte, konkret og inspirerende information jeg kunne bruge til at vælge det rette studie i stedet for at blive skubbet ud i noget jeg senere hen ville droppe ud af. Denne situation er der mange unge der går igennem, og især mange danskere med anden etnisk baggrund da de ofte ikke har forældre der har været igennem det danske uddannelsessystem. Løbende i mit arbejde hos UVU, blev jeg endnu mere opmærksom på hvor mange unge med anden etnisk baggrund der simpelthen opgiver tanken om uddannelse, da det virker for uoverskueligt og fordi de ikke modtager den rette hjælp og vejledning, eller starter på en uddannelse der ingen interesse har, men er baseret på deres forældres valg. Jeg er derfor med i UVU for at give unge med anden etnisk baggrund den vejledning de har behov for af unge de kan relatere til for at blive inspireret til at gå efter deres drømmeuddannelse, ambitioner og opnå deres fulde potentiale.


Julie Holm-Nielsen

Sekretær

Tlf.: 21 17 98 62
mail: julie.n@uvu.dk

Jeg er i gang med at tage en kandidatuddannelse på Københavns Universitet i psykologi, hvor mit hovedfag er arbejds- og organisationspsykologi. På studiet og generelt er jeg interesseret i, hvordan psykologien kan anvendes i organisatoriske kontekster. Ved siden af mit studie er jeg HR-medarbejder i konsulenthuset Advokaternes HR samt frivillig i UVU. Mit største mål med arbejdet i UVU er at sikre, at vores vejledningssøgende får en kompetent og brugbar vejledning af vores frivillige og at vores frivillige er glade for at være en del af UVU.

Jeg er en del af UVU, da jeg mener, at det arbejde UVU gør er helt unikt og svært at finde andre steder. Førhen kunne vejledningssøgende kun henvende sig til de forskellige studiers studievejledere, når de søgte oplysninger og vejledning omkring valg af fremtidig uddannelse. Studievejlederne er kompetente, men der er områder, hvor de unge ikke kan finde svar hos studievejlederne. UVU’s vejledere kan vejlede og oplyse unge omkring uddannelse men også omkring mindre faktuelle ting. Deres styrker er deres egne erfaringer og oplevelser de har med studie og deres kulturelle baggrund, hvilket de bruger, når de vejleder den vejledningssøgende. Dette kan forhåbentlig motivere flere til at tage en uddannelse og samtidig vælge den rigtige for dem.


Mary Consolata Namagambe

Mentor/stifter

Tlf.: 22 39 63 62
mail: mary.n@uvu.dk

Da grundlæggeren af UVU, Mary Consolata Namagambe, i sin tid kom til Danmark fra Uganda, oplevede hun på egen krop en række udfordringer i forhold til studievalg, optagelse mv. Det var svært at finde rundt i de mange forskellige muligheder og strukturer. Hendes oplevelser gav hende lyst til at dele hendes erfaringer med andre, der stod i samme situation. Og netop det, blev drivkraften bag foreningen.

Hun startede foreningen fordi, hun personligt oplevede et behov for ekstra vejledning, da hun skulle søge ind på jurastudiet, kvote 2.Mary Consolata Namagambe Cossy er i dag i gang med cand.jur på Københavns Universitet (KU), dog takket være sit netværk.Unge med anden etnisk baggrund end dansk halter efter etniske danskere på uddannelse.Det er et stort problem, at unge med anden etnisk baggrund end dansk halter efter etniske danskere på uddannelse. Det er ikke kun et problem for den enkelte unge men et problem for hele samfundet. Der er helt klart tale om en uudnyttet ressource. Det, der er vanskeligt, er at finde ud af, hvad man så skal gøre. Mange kommer fra uddannelsesfremmede hjem, som man på en eller anden måde skal kompensere for med en form for supplerende hjælp.

UVU forsøger at finde løsningen ved at lade de unge hjælpe hinanden. De vil igennem etablering af et vejledernetværk være til stede og vejlede de unge på deres præmisser. På den måde får man også taget fat om de unge, som kommer fra uddannelsesfremmede hjem, og som ikke har det afgørende netværk for at modtage hjælp.En af de ting, der adskiller os fra andre studievejledninger, er, at vi ikke kun kan vejlede om de konkrete uddannelser, men også om kulturelle spørgsmål.Hvis f.eks. en muslimsk pige, der bor i København, gerne vil tage en uddannelse i Aarhus – eller omvendt – kan det måske være svært for hende at få lov af sine forældre til at flytte til en anden by. Men gennem vores vejledning har hun mulighed for at høre, hvordan andre muslimske piger har tacklet den slags situationer.

Det er ikke tanken at udelukke nogen. Navnet Udlændinge Vejleder Udlændinge fortæller blot, hvem der er vores primære målgruppe – nemlig andre unge med udenlandsk baggrund, som kan har det svært ved at få den rette støtte hos deres forældre, fordi de måske ikke kender så meget til det danske uddannelsessystem og sproget. Men hvis danske Pernille kontakter en af vores vejledere, så får hun også hjælp.

 


Anders Michelsen

Suppleant

Tlf.: anders.m@uvu.dk
mail: 27 58 42 57

Anders Michelsen, lektor, ph.d., Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Forskning og undervisning indenfor visuel kultur, design, kreativitet og imagination, samt diversitetsmanagement og kulturel innovation. Adjungeret professor, James Cook University (Australien), ekstern lektor i creative writing, KADK. Studieleder for 2500 studerendes uddannelse 2007-2011. I styregruppen på Centre for Advanced Migration Studies (http://amis.ku.dk). Medstifter af The Copenhagen-Somali Seminar (http://www.copenhagensomaliseminar.net). Medgrundlægger og projektleder for NGO-projektet PeaceWare-Somaliland, som i 2010-2012 etablerede det første fungerende telepsykiatriske system i Afrika i Somaliland. Se i øvrigt: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/164624

Jeg er interesseret i at bidrage til UVUs spændende prionerarbejde, fordi organisationen består af unge med anden etnisk baggrund, der fokuserer på at hjælpe unge med anden etnisk baggrund til at uddanne sig. Vi mangler en større diversitet på alle niveauer af det danske uddannelsessystem. Hvis der i det danske samfund findes integrationsproblemer, som man ofte hører, er det fordi uddannelsessystemet svigter, og fordi vi alle har et ansvar for dette svigt. Uddannelse er nu som før en øjenåbner for en fremtidig demokratisk og åben dialog mellem samfund, etnicitet og kulturer, som vi alle har rigtig meget brug for. I bredeste forstand bidrager UVU til at demokratisere uddannelse og samfund i Danmark og internationalt. 


Daud Aron Ahmad

Suppleant

Mit navn er Daud Aron Ahmad. Jeg er 32 år og uddannet cand.scient.pol. Mine kompetencer er at arbejde med udsatte unge, særligt fra minoritetsmiljøet. Jeg har været frivillig mentor i en frivillig organisation og arbejdet for Ellebjerg Skolen ved siden af. Jeg brænder for at arbejde med unge drenge, som vokser op i udsatte boligområder, fordi jeg kan omdanne mine personlige og professionelle erfaringer til at skabe forandringer hos den enkelte. Mit håb er at kunne vejlede unge til at finde deres egne veje og finde deres talenter før de vælger deres uddannelse. Jeg er i øvrigt god til at løse de forhindringer, der måtte stå i vejen for komme ind på en bestemt uddannelsesretning.