Om UVU

Udlændinge Vejleder Udlændinge er et projekt, der har til formål at yde frivillig vejledning til personer  med anden etnisk herkomst, som ønsker at orientere sig om forskellige uddannelsesmuligheder med det formål at påbegynde en videregående uddannelse. Vejledningen varetages af frivillige vejledere, der er under uddannelse, der ligeledes har anden etnisk herkomst end dansk.

Ofte kan det være lettere at henvende sig til en, der har samme baggrund som en selv, idet denne person på forhånd har stiftet bekendtskab med nogle af de udfordringer, man møder på sin vej gennem både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Dernæst kan der i forbindelse med studievalg også være behov for at stille spørgsmål af mere kulturel karakter, der kan opstå som følge af etniske forskelligheder. Dette er en helt afgørende forskel på UVU og andre studievejledninger, idet UVU ikke kun vejleder om konkrete uddannelser, men også om kulturelle spørgsmål relateret hertil.

Når vi taler om unge med etnisk minoritetsbaggrund, referer vi i denne projektsammenhæng til personer, som enten er indvandret, familiesammenført eller flygtet hertil fra et ikke-vestligt land, herunder også efterkommere af flygtninge og indvandrere. Der er altså tale om
tilhørsforhold til forskellige etniske grupper eller nationaliteter.

Vil du vide mere om en bestemt uddannelse? Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge? Så har du alle tiders chance for at blive klogere, hvis du kontakter en af UVU's vejledere. UVU's vejledere står klar til at fortælle dig en masse om alle aspekter inden for deres respektive uddannelser – om alt fra faglige spørgsmål til studiemiljøet. Spørg løs!

Photo by UVU